Секција за латиноамеричке студије
Основана је 1983, и њен председник је био Мило Петровић. Била је активна до краја осамдесетих, организујући са Студентским културним центром мноштво трибина и скупова. На некима од њих су учествовали и гости из Латинске Америке. Расправљало се о различитим темама, као што су: Промене у социјалној структури, Економска интеграција, Револуција у Никарагви, Револуција на Куби, Двадесет година од смрти Че Геваре, Положај жена у револуцији у Латинској Америци, Популизам у Латинској Америци, Репресије у Чилеу итд.
Рад ове, као и других секција ССД, замро је током деведесетих, и касније  није обновљен.