Секција за социологију права
Основана је 1983, њен председник је била Мирјана Тодоровић. Секција је организовала, 15. јуна 1984. у Крагујевцу, разговор о књизи Тодора И. Подгорца Правна политика Л. Петражицког (1983). Уводничари су том приликом били Радомир Лукић и Бранислава Јојић.
Данас је ова секција у статусу хибернације.