Секција за масовне комуникације
Основана је 1977. и њен први председник је био Мирослав С. Ђорђевић, а други Слободан Цанић. Не располажемо забелешкама о нарочитим активностима ове секције. Данас је ова секција у статусу хибернације.