Секција за социологију културе
Основана је 16. маја 1981, а њени председници су били Милош Немањић и Триво Инђић. Не располажемо забелешкама о нарочитим активностима ове секције. Данас ова секција није активна.