Секција за социологију села
Основана је 1977, а њени председници су били Војин Радомировић и Милан Николић (који је тада радио у Институту за економику пољопривреде). Нису остале забележене неке посебне активности ове секције. Данас ова секција није активна.