Секција за социологију миграције
Основана је 20. јануара 1983, а председник је била Милена Давидовић. Нису остале забележене неке посебне активности ове секције. Данас ова секција није активна.