Секција за социологију политике
Основана је почетком осамдесетих, а њен председник је био Вукашин Павловић. Нису остале забележене неке посебне активности ове секције.