Секција за социолошке теорије
Основана је почетком осамдесетих, а њен председник је био Драгољуб Мићуновић. Нису остале забележене неке посебне активности ове секције.