Огранак ССД у Крагујевцу
Овај огранак је основан 1968. године. Током седамдесетих председник  је био Станоје Петровић, а током осамдесетих Војин Радомировић. Огранак се називао још и „Шумадијски“.
Данас је овај огранак неактиван.