Чланство
недеља, 18 децембар 2011 14:46

Ко може да постане члан Српског социолошког друштва?

Према члану 5 Статута ССД, члан може постати свако ко је стекао диплому социолога, на било ком степену студија, а изузетно и онај ко има објављене запажене радове из области социологије.
Чланови Удружења под истим условима могу постати и социолози из других држава.
У Удружење се колективно могу учланити регионална и посебна социолошка удружења, односно удружења чија се активност једним делом односи и на социологију.
Почасни чланови Удружења могу постати домаћи и страни научни и јавни радници заслужни за социологију.

Како изгледа процедура пријема?

Према члану 6 Статута ССД, одлуку о пријему у чланство доноси Председништво Удружења на основу приступнице коју подноси кандидат.
Одлуку о пријему колективних и почасних чланова доноси Скупштина на предлог Председништва или групе од најмање 10 чланова.

Уколико желите да постанете члан ССД или да обновите своје чланство, учините следеће:
•Попуните Евиденциони лист и пошаљите га на е-адресу: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели
•По пријему потврде Вашег пријема у чланство, уплатите чланарину за текућу годину, на уобичајеној поштанској уплатници (сврха уплате: чланарина за ---- годину; прималац: Српско социолошко друштво, Светозара Марковића 36., 11000 Београд; рачун примаоца: 205-65241-14).


•Након уплате, пошаљите о томе обавештење на е-адресу: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

Висина чланарине

Чланарина за 2020. годину је:

•запослени: 1.000 динара
•пензионери: 500 динара
•незапослени: бесплатно (уз достављање потврде да су незапослени)


Права и обавезе чланова

Према члану 8 Статута ССД, члан Удружења има право да:
1) равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева Удружења;
2) непосредно учествује у одлучивању на Скупштини, као и преко органа Удружења;
3) бира и буде биран у органе Удружења;
4) користи активности Удружења ради свог стручног и научног усавршавања;
5) буде благовремено и потпуно обавештаван о раду и активностима Удружења, као и о материјално-финансијском пословању Удружења.
6) даје предлоге и примедбе на рад ограна Удржења и да о заузетом ставу буде обавештен.

Према члану 9 Статута ССД, члан је дужан да:
1) активно доприноси остваривању циљева Удружења и афирмацији социолошке професије;
2) придржава се кодекса професионалне етике;
3) учествује, у складу са интересовањем, у активностима Удружења;
4) плаћа чланарину;
5) обавља друге послове које му повери Председништво.